پنجشنبه, 27 مرداد,1401
Menu

با هدف رفع مشکلات سرمایه گذاران صورت گرفت:

بازدید جمعی از مدیران اقتصادی استان قم از واحدهای تولیدی منطقه ویژه و شهرك صنعتی سلفچگان

مدیر سایت 0 63 رتبه مطلب: بدون رتبه

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با هدف شناسایی و رفع مشکلات سرمایه گذاران با دعوت ازجمعی از مدیران موثر در سرمایه گذاری از واحدهای تولیدی منطقه ویژه و شهرک صنعتی سلفچگان، بازدید کردند.

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

دی ان ان